−25 % z kodem EXTRA25Kończy za 111 godzin 26 minut
+48 729 086 966 (dni robocze, 8-14)

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla Differenta.pl najważniejsze.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Digital People Sp. z o.o. przeprowadza przetwarzanie Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do spełnienia umowy z Państwem dotyczącej sprzedaży produktów (lub dla przeprowadzenia działań przyjętych przed zawarciem takiej umowy) i dalej przetwarza Państwa dane osobowe, które są niezbędne do spełniania obowiązków publicznych tej firmy.

 1. TOŻSAMOŚĆ A DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka  Digital People Sp. z o.o., Plzeňská 345/5, SmÍchov, 150 00 Praha 5
   IČ: 28197071, DIČ: CZ28197071 (zwanym dalej "Administratorem").
  2. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy: Different.cz, przy ul. Šimerova 3, Pilzno, 30100, adres e-mail info@differenta.pl, telefon +48 691 429 847.
  3. Administrator nie wyznaczył pełnomocnika dla ochrony danych osobowych.
 2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:
   1. spełnienia umowy pomiędzy Państwem a administratorem lub dla przeprowadzenia działań przyjętych przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz o unieważnieniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanego dalej „rozporządzeniem”);
   2. spełnienie obowiązków prawnych dotyczących administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie, w szczególności spełnienie obowiązków nałożonych na administratora przez ogólnie obowiązującą ustawę, w szczególności ustawę nr 235/2004 Zb., o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 586/1992 Zb., o podatku dochodowym, z późniejszymi zmianami oraz ustawa nr 563/1991 Zb., o rachunkowości, z późniejszymi zmianami.
  2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest dokonanie umowy pomiędzy Państwem a administratorem, łącznie z dostawą towaru i rozwiązaniem praw z odpowiedzialności za wady, lub wykonanie przeprowadzenia działań przyjętych przed zawarciem takiej umowy i dalej dokonanie związanych z nią obowiązków publicznych administratorem.
   2. Ze strony administratora nie występuje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.
  3. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres działania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, ale najdłużej w okresie przewidzianym przez ogólnie obowiązujące przepisy prawne.
  4. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   1. Innym odbiorcem Państwa danych osobowych będą firmy wysyłkowe i inne osoby uczęstniczące w dostawie towaru lub realizacji na podstawie umowy kupna, i osoby zapewniające dla administratora usług technicznych związanych z czynnością sklepu internetowego, księgowością i marketingiem, łącznie z czynnością softwaru i przechowywaniem danych.
   2. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu dokonania obowiązków wynikających z przepisów prawnych mogą być organy finansowe lub inne właściwe organy w przypadkach, kiedy administratorzy nakładają ogólnie obowiązujące przepisy prawne.
   3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwu danych osobowych do trzeciego państwa (do kraju poza UE) lub organizacji międzynarodowych.
  5. PRAWA PODMIOTU DANYCH
   1. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, ma Państwo prawo zażądać od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
   2. Jeśli Państwo uważa, że przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone lub naruszenie rozporządzenia, Państwo ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru.
   3. Nie jest Państwo zobowiązane do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy oraz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do spełnienia umowy handlowcem internetowym lub do wykonania rozporządzeń przyjętych przed zawarciem umowy przez handlowca internetowego.

Dotyczy to tylko sytuacji, w których dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od subjektów danych (klientów), Dlatego nie dotyczy sytuacji, w których dane osobowe są uzyskiwane w inny sposób (od osoby trzeciej, od innego administratora, z internetu itp.)

Nie obejmuje to w szczególności sytuacji, w których dane osobowe powinny być przekazywane do krajów poza UE i przetwarzania specjalnej kategorii danych osobowych.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku przesyłania informacji handlowych (tj. przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody klienta) regulują te warunki.

 


Zgodnie z przepisem §89 ustawy nr 127/2005 Zb., O świadczeniu usług drogą elektroniczną, niniejszym informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje do swoich działań tak zwane pliki cookies.

Są to krótkie pliki tekstowe, które strona internetowa przechowuje w komputerze użytkownika i które aplikuje przeglądarka internetowa za każdym razem, gdy użytkownik powraca na stronę. Www.differenta.pl wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji i śledzenia użytkowników, którzy korzystają z naszej strony internetowej i ich preferencji w celu uzyskania dostępu do strony internetowej.

Standardowe przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itp.) wykorzystują pliki cookies. W ustawieniach przeglądarki mogą Państwo ręcznie usuwać, blokować lub całkowicie wyłączać każdy plik cookies, blokować go lub zezwalać tylko na pojedyncze witryny.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, proszę skorzystać z pomocy Państwa przeglądarki. Jeśli Państwa przeglądarka ma zezwolenie na używanie plików cookies, przyjmujemy, że Państwo zgadza się na użycie standardowych plików cookies na naszym serwerze.

Jakie istnieją pliki cookies?

Ogólnie pliki cookies lub pliki tymczasowe przechowywane w przeglądarce można podzielić na dwa typy. Te, które są przechowywane tylko przez krótki czas i są używane w Internecie lub w sklepie internetowym, aby ułatwić ich użycie (np. zapamiętywanie produktów w koszyku, odwiedzany produkt, zamykanie okna dialogowego itp.). Te tymczasowe pliki cookies umożliwiają przechowywanie informacji podczas przejścia z jednej witryny do drugiej, eliminując konieczność ponownego wprowadzania niektórych danych.

Drugi rodzaj plików cookies jest przechowywany przez dłuższy czas (na przykład od kilku tygodni do miesięcy). Te pliki cookies pomagają zidentyfikować komputer podczas wielokrotnego odwiedzania naszej witryny. Nie pozwalają jednak na identyfikację Państwa jako konkretnej osoby.

Długoterminowe pliki cookies pozwalają nam lepiej spersonalizować naszą stronę i zaoferować Państwu odpowiednią dla Państwa treść lub reklamy. Zebrane dane są całkowicie anonimowe i nie możemy połączyć ich z innymi danymi.

Z jakiego powodu korzystamy z plików cookies?

Zapamiętywanie ustawień osobistych - Pliki cookies naszej witrynie umożliwią i ułatwią Państwa przeglądanie witriny i spersonalizownie zawartości strony internetowej. Pozwalają również na zapamiętanie zawartości koszyka, zalogowanie się lub wylogowanie, zgodę na ostrzeżenie itp.

Dane statystyczne - Aby ulepszać jakość naszej strony, zbieramy anonimowe statystyki dotyczące frekwencji, które pomagają nam dalej rozwijać naszą działalność. Używamy narzędzia Google Analytics z opłacalnym dodatkiem do przetwarzania danych stron trzecich do Państwa rejestrów. Te dane nie mogą być powiązane z konkretną osobą.

Wyświetlanie reklam - pliki cookies umożliwiają lepsze celowanie reklamy w stronę naszych użytkowników i odwiedzających i ich treści w taki sposób, że klient otrzymuje reklamy produktów lub usług, które są dla niego istotne i wykazały potencjalne zainteresowanie z przeszłości.

W przypadku tego typu reklam korzystamy z poniższych usług, w których segmentacja użytkowników opiera się na podstawie wspólnych cech. Te dane nie mogą być powiązane z konkretną osobą.

 • Google (AdSense, AdWords) 
 • Facebook (Facebook Pixel). Więcej informacji TUTAJ
 • RTB (Adform). Więcej informacji TUTAJ

Chcemy zaoferować Państwu najlepszą możliwą usługę, wiedzieć, czego Państwo potrzebuje i szuka.

Z tego powodu przekazujemy dane frekwencji całkowicie anonimowo do Google Analytics, Google Tag Manager a Facebook Pixel.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chce Państwo korzystać z tych usług, może je Państwo wyłączyć, klikając tutaj: "NIE ZGADZAM SIĘ NA WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES". 
Można wznowić subskrypcję, usuwając plików cookies dla Differenta.pl.

Jak wyłączyć lub usunąć pliki cookies?

Jeśli nie chcą Państwo używać plików cookies lub usunąć ich treść, którą strony zapisały podczas Państwa wizyty w różnych witrynach a portalach, możny skorzystać z przewodników dla poszczególnych z najczęściej używanych przeglądarek poniżej:

Aktualizacja polityki prywatności

Możemy na bieżąco edytować lub aktualizować Politykę prywatności. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce prywatności zaczną obowiązywać po ich opublikowaniu na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja 11.05.2018